Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu Brent tháng Bảy tăng USD2.08 lên USD47.60/thùng vào thứ Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/05/2016 (05:23)
Giá dầu Brent tháng Bảy trên Sàn Giao dịch ICE tăng USD2.08 lên chốt ở mức USD47.60/thùng vào thứ Tư.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập