Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Giá dầu Brent tháng Mười giảm USD1.33 xuống USD47.04/thùng vào thứ Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/09/2016 (06:59)
Giá dầu Brent trên Sàn Giao dịch ICE giảm USD1.33 xuống chốt ở mức USD47.04/thùng vào thứ Tư.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập