Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu Brent tháng Năm giảm 79 cents xuống $38.74/thùng vào thứ Ba

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/03/2016 (03:14)
Giá dầu Brent tháng Năm trên Sàn Giao dịch ICE giảm 79 cents chốt ở mức $38.74/thùng vào thứ Ba
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập