Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu Brent tháng Năm tăng $1.21 lên $41.54/thùng vào thứ Năm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/03/2016 (04:17)
Giá dầu Brent tháng Năm trên Sàn Giao dịch ICE tăng $1.21 chốt ở mức $41.54/thùng vào thứ Năm
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập