Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn Giao dịch NYMEX giảm 55 cent xuống USD39.51/thùng vào thứ Ba

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/08/2016 (04:09)
Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn Giao dịch NYMEX giảm 55 cent xuống chốt ở mức USD39.51/thùng vào thứ Ba.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập