Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD1.10 lên USD41.93/thùng vào thứ Năm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/08/2016 (04:59)
Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD1.10 lên chốt ở mức USD41.93/thùng vào thứ Năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập