Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD1.32 lên USD40.83/thùng vào thứ Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/08/2016 (04:22)
Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD1.32 lên chốt ở mức USD40.83/thùng vào thứ Tư.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập