Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn NYMEX giảm 77 cent xuống USD46.78/thùng vào thứ Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/08/2017 (07:26)
Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn Giao dịch NYMEX giảm 77 cent xuống chốt ở mức USD46.78/thùng vào thứ Tư.
Dùng thử miễn phí