Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn NYMEX tăng 55 cent lên USD49.58/thùng vào thứ Sáu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/08/2017 (05:27)
Giá dầu thô tháng Chín trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng 55 cent lên chốt ở mức USD49.58/thùng vào thứ Sáu.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập