Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Một trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD4.21 lên USD49.44/thùng vào thứ Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/12/2016 (06:07)
Giá dầu thô tháng Một trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD4.21 lên chốt ở mức USD49.44/thùng vào thứ Tư.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập