Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Một trên Sàn NYMEX tăng 15 cent lên USD52.98/thùng vào thứ Ba

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/12/2016 (04:51)
Giá dầu thô tháng Một trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng 15 cent lên chốt ở mức USD52.98/thùng vào thứ Ba
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập