Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Một trên Sàn NYMEX tăng USD1.00 lên USD51.90/thùng vào thứ Sáu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/12/2016 (05:27)
Giá dầu thô tháng Một trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD1.00 lên chốt ở mức USD51.90/thùng vào thứ Sáu.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập