Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Một trên Sàn NYMEX tăng USD1.02 lên USD47.08/thùng vào thứ Hai

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/11/2016 (04:41)
Giá dầu thô tháng Một trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD1.02 lên chốt ở mức USD47.08/thùng vào thứ Hai
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập