Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Năm trên Sàn Giao dịch NYMEX giảm 7 cents xuống $41.45/thùng vào thứ Ba

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/03/2016 (04:51)
Giá dầu thô tháng Năm trên Sàn Giao dịch NYMEX giảm 7 cents chốt ở mức $41.45/thùng vào thứ Ba
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập