Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Năm trên Sàn NYMEX giảm USD1.97 xuống USD50.44/thùng vào thứ Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/04/2017 (05:25)
Giá dầu thô tháng Năm trên Sàn Giao dịch NYMEX giảm USD1.97 xuống USD50.44/thùng vào thứ Tư.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập