Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Năm trên Sàn NYMEX tăng USD1.55 lên USD42.63/thùng vào thứ Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/04/2016 (05:22)
Giá dầu thô tháng Năm trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD1.55 lên chốt ở mức USD42.63/thùng vào thứ Tư
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập