Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Tám trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD2.04 lên USD46.80/thùng vào thứ Ba

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/07/2016 (04:24)
Giá dầu thô tháng Tám trên Sàn Giao dịch NYMEX tăng USD2.04 lên chốt ở mức USD46.80/thùng vào thứ Ba
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập