Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá dầu thô tháng Tư trên Sàn Giao dịch NYMEX thứ Năm giảm 45 cents xuống $37.84/thùng

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/03/2016 (04:29)
Giá dầu thô tháng Tư trên Sàn Giao dịch NYMEX thứ Năm giảm 45 cents chốt ở mức $37.84/thùng
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập