Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Gias dầu Brent tháng Mười Hai tăng 99 cent lên USD52.67/thùng vào thứ Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/10/2016 (04:26)
Giá dầu Brent tháng Mười Hai trên Sàn Giao dịch ICE chốt ở mưc tăng 99 cent lên USD52.67/thùng vào thứ Tư.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập