Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Hàng nhập khẩu qua đường biển tiếp tục đặt áp lực lên giá PE tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/07/2016 (04:33)
Các doanh nghiệp tại Trung Quốc đã nhận được chào hàng nhập khẩu qua đường biển có giá cạnh tranh kể từ đầu tháng Bảy. Các chào hàng từ Mỹ và Brazil tiếp tục ở mức thấp của dãy giá tổng thể tuần này trong khi đó, chào hàng HDPE Mexico cũng đã góp mặt tại Trung Quốc.

Áp lực từ hàng nhập khẩu qua đường biển được cảm nhận rõ rệt hơn đối với các dòng HDPE do dãy giá nhập khẩu tổng thể của HDPE film và HDPE b/m trong tuần này bị những chào hàng này kéo xuống còn lần lượt là USD1060-1172/tấn và USD1059-1108/tấn CIF, trả ngay. Trong tuần này, một chào hàng HDPE Mexico đã bước vào thị trường ở mức giá thấp, trong khi đó, chào hàng HDPE b/m giảm USD50/tấn so với tuần trước xuống còn USD1075/tấn CIF, trả chậm 90 ngày, tương đương khoảng USD1059/tấn với điều kiện trả ngay.

Đối với LDPE, hàng Brazil tiếp tục được chào ở mức thấp của dãy giá tổng thể trong khoảng USD1094-1200/tấn. Đối với LLDPE, chào hàng Mỹ và Brazil có giá là USD1074-1120/tấn tại và gần với mức thấp của dãy giá tổng thể là USD1074-1175/tấn, tất cả cùng trên cơ sở CIF, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập