Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Hợp đồng PX tháng Một bắt đầu được chốt tại Châu Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/12/2016 (05:38)
Nguồn tin thị trường cho biết hai nhà sản xuất PX Châu Á đã chốt một hợp đồng lớn của tháng Một. Theo đó, ExxonMobil và S-Oil đã chốt hợp đồng PX tháng Một ở mức USD850/tấn, tăng USD55/tấn so với giá hợp đồng tháng Mười Hai từng được chốt ở mức USD795/tấn.

S-Oil trước đó đã công bố giá hợp đồng ở mức USD860/tấn CFR, tăng USD95/tấn sau khi điều chỉnh giảm USD30/tấn so với giá chào hàng ban đầu. Giá chốt hợp đồng của nhà sản xuất này giảm USD10/tấn so với mức giá chào được điều chỉnh.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập