Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Hợp đồng PX tháng Tám chốt tại Châu Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/08/2017 (04:37)
Theo nguồn tin thị trường, hợp đồng PX tháng Tám được chốt tại Châu Á với giá tăng USD35/tấn so với giá tháng Bảy lên USD810/tấn CFR Châu Á.

Tại Châu Á, giá PX giao ngay gần đây nhất khoảng USD805-810/tấn FOB Hàn Quốc, tăng USD15-20/tấn so với một tuần trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập