Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

HMC Polymer Thái Lan lần lượt đóng cửa 3 dây chuyền PP

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/10/2016 (06:00)
Theo nguồn tin thân cận với HMC Polymer Thái Lan, công ty này có kế hoạch đóng cửa lần lượt ba dây chuyền PP tại Map Ta Phut để bảo dưỡng. Đầu tiên, dây chuyền PP với công suất 200,000 tấn/năm sẽ được đóng cửa vào mồng 5 tháng Mười Một. Thời gian bảo dưỡng được dự kiến kéo dài một tuần.

Hai dây chuyền PP khác có công suất 250,000 tấn/năm và 322,000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập