Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Hai nhà sản xuất PX giảm giá hợp đồng tháng Sáu tại Châu Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/05/2016 (04:27)
Theo nguồn tin thị trường, Tập Đoàn Năng Lượng và Dầu Mỏ Nippon JX Nhật Bản và ExxonMobil đã giảm giá hợp đồng PX tháng Sáu tại Châu Á. Cả hai nhà sản xuất đều giảm USD50/tấn đối với giá hợp đồng công bố ban đầu xuống còn USD790/tấn CFR.

Tại Châu Á, không có hợp đồng PX lớn được chốt trong tháng Năm. Trong khi đó, vào tháng Tư, các hợp đồng PX được chốt ở mức USD795/tấn CFR.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập