Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Hengli Petrochemical Trung Quốc có kế hoạch bảo dưỡng nhà máy PTA

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/08/2016 (04:18)
Nguồn tin thị trường cho biết Hengli Petrochemical Trung Quốc đang có kế dừng hoạt động tại ba nhà máy PTA ở Đại Liên trong giai đoạn tháng Chín – tháng Mười để bảo dưỡng. Các nhà máy này được dự báo sẽ dừng hoạt động trong khoảng sáu tuần.

Mỗi nhà máy PTA của công ty có công suất 2.2 triệu tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập