Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Hengli của Trung Quốc khởi động lại nhà máy PTA tại Liaoning

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/11/2014 (00:50)
Theo nguồn tin từ thị trường, Hengli Petrochemical của Trung Quốc khởi động lại nhà máy PTA số 2 vào ngày 15 tháng 11. Nhà máy này có công suất sản xuất vào khoảng 2.2 triệu tấn/năm.

Nhà máy đóng của bảo trì vào ngày 1 tháng 11 và hiện đang hoạt động với 85% công suất.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập