Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Idemitsu, JX Nippon Nhật Bản công bố giá PX tháng Một

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/12/2016 (04:28)
Nguồn tin thị trường cho biết Idemitsu Kosan và JX Nippon Oil & Energy Nhật Bản đã công bố giá PX tháng Một tại Châu Á lần lượt ở mức USD905/tấn CFR và USD930/tấn CFR.

Giá chốt hợp đồng PX tháng Mười Hai được chốt ở mức USD795/tấn CFR Châu Á, thấp hơn giá chào hàng tháng Một USD110-135/tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập