Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Idemitsu Nhật Bản đóng cửa nhà máy hóa dầu tại Tokuyama

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/03/2014 (18:36)
Idemitsu Nhật Bản đóng cửa nap-ta cracker, bộ phận aromatics và hai nhà máy styren tại khu chưng lọc Tokuyama sau khi một cơn động đất 6.3 độ xảy ra tại phía Nam Nhât Bản vào ngày 14 tháng 3, theo như thông tin từ các phương tiện truyền thông. Hiện tại vẫn chưa rõ khi nào nhà máy này sẽ hoạt động trở lại, mặc dù họ hy vọng sẽ khởi động lại trong một vài ngày tới.

Cracker của Idemitsu Kosan tại Tokuyama có thể sản xuất 623,000 tấn etylen/năm và 450,000 tấn propylene/năm trong khi nhà máy aromatics có thể sản xuất 274,000 tấn ben-zen/năm và 200,000 tấn PX/năm. Tại cùng khu chưng lọc này, Idemitsu cũng có hai nhà máy styren với tổng công suất là 340,000 tấn/năm.

Sau khi Idemitsu đóng cửa, Tosoh cũng bảo trì nhà máy PVC với công suất 28,000 tấn/năm và dây chuyền LDPE với công suất 80,000 tấn/năm tại Nanyo do Tosoh mua nguyên liệu etylen từ Idemitsu Kosan. Sau đó, Tosoh đa khởi động lại dây chuyền LDPE.

Bên cạnh đó, trận động đất đã không làm ảnh hưởng tới hoạt động chưng lọc tại phía tây Nhật Bản bao gồm các nhà máy của JX Nippon Oil & Energy, Cosmo Oil, Taiyo Oil, and Seibu Oil.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập