Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Idemitsu Nhật Bản đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu Tokuyama

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/06/2016 (05:32)
heo nguồn tin thị trường, Idemitsu Nhật Bản đang có kế hoạch đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu naphtha tại Tokuyama để bảo dưỡng vào mồng 10 tháng Chín. Nguồn tin cho biết, đợt bảo dưỡng này có thể hoàn thành vào cuối tháng Mười.

Nhà máy tách nguyên liệu này có công suất 600,000 tấn ethylene/năm và 300,000 tấn propylene/năm.

Idemitsu cũng cho biết đã đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu fluid catalytic (FCC) với công suất 60,000 tấn propylene/năm vào mồng 2 tháng Sáu để bảo dưỡng.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập