Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Idemitsu Nhật Bản khởi động lại nhà máy tách nguyên liệu ở Tokuyama

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/10/2016 (04:09)
Theo nguồn tin thị trường, Idemitsu Nhật bản sẽ khởi động lại nhà máy tách nguyên liệu naphtha ở Tokuyama vào cuối tuần này.

Trước đó, công ty đã đóng cửa nhà máy này vào ngày 10 tháng Chín để bảo dưỡng thường niên.

Nhà máy có công suất 623,000 tấn ethylene/năm và 300,000 tấn propylene/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập