Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Indian Oil để tăng công suất cracker ở Panipat

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/11/2015 (04:27)
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Indian Oil đang có kế hoạch tăng công suất của nhà máy cracker naphtha của họ ở Panipat, Ấn Độ. Sau khi việc mở rộng được hoàn thành, công suất của cracker được dự kiến sẽ tăng lên 1,2 triệu tấn/năm từ năng lực hiện tại là 850.000 tấn/năm.

Chi phí mở rộng được ước tính vào khoảng 500 triệu USD, trong khi việc mở rộng dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2019.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập