Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Indorama Venture đạt sản lượng kỉ lục, lợi nhuận ròng tăng 57% trong quý 3

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/11/2016 (07:07)
Theo truyền thông cho biết, Indonrama Ventures Public Company Limited (IVL) ghi nhận kết quả tài chính cải thiện trong quý ba. Lợi nhuận ròng của công ty sau thuế và cổ phần không kiểm soát (NCI) tăng 57% so với năm trước lên 2.85 tỉ THB trong quý ba. Bên cạnh đó, lợi nhuận ròng của công ty tăng 564% lên 3.2 tỉ THB do lượng hàng nguyên liệu tăng thông qua thương vụ mua lại gần đay tại Tây Ban Nha và Mỹ, kết hợp với tăng mức vận hành nhà máy.

Lợi nhuận chính của công ty trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) tăng 16% so với năm trước lên 7.5 tỉ THB (213 triệu USD) trong giai đoạn tháng Bảy – tháng Chín nhờ tăng cường hoạt động mở rộng chiến lược và tích hợp.

Sản lượng hóa dầu của Indorama đạt mức kỉ lục là 2.4 triệu tấn trong giai đoạn tháng Bảy – tháng Chín, tăng 22% so với một năm trước do tăng cường tích hợp sản xuất nguyên liệu trong khi đó sản lượng PET cũng tăng 13% lên 990,000 tấn trong quý ba so với mức 987,000 tấn của quý trước đó do tăng mức vận hành nhà máy.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập