Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Indorama sẽ mở rộng nhà máy PET tại Nigeria

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/10/2017 (05:52)
Giám đốc Điều hành của Indorama-Nigeria cho biết Tập Đoàn Indorama đang cân nhắc mở rộng công suất nhà máy tại Nigeria. Nhà máy mới được cho là sẽ hoạt động vào cuối năm 2017. Sản lượng hằng năm của Indorama đủ đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong nước sau khi dự án hoàn tất.

Nguồn tin tại Nigeria nói:”Lượng hàng nội địa được dự báo sẽ tăng trong ngắn hạn do công suất PET sắp được bổ sung ra thị trường vào cuối năm nay. Chúng tôi thậm chí có thừa hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng thị trường trong nước sẽ có đủ nguồn cung hóa dầu nhờ nhà máy lọc dầu Dangote sẽ sẵn sàng hoạt động vào năm 2018 hoặc 2019. Đối với thị trường nhập khẩu, hoạt động giao dịch đã bắt đầu cải thiện do các ngân hàng đang dần bơm Đô la vào thị trường và đơn giản hóa xử lí mở thư tín dụng.”

Tại thời điểm thông tin báo chí, chưa có chi tiết về mức công suất hiện nay và quy mô mở rộng nhà máy theo kế hoạch.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập