Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

JBF Ấn Độ có kế hoạch chạy nhà máy PTA mới

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/05/2017 (05:18)
Nguồn tin thị trường cho biết JBF Industries Ấn Độ đang lên kế hoạch khởi động nhà máy PTA mới vào cuối tháng Năm.

Nhà máy này với công suất 1.25 triệu tấn/năm ban đầu được lên kế hoạch khởi động vào tháng Mười năm 2016. Sau đó, kế hoạch này bị hoãn sàng quý 1 năm 2017 và tiếp tục lùi ngày do thiếu vốn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập