Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

JG Summit Philippines trì hoãn hoạt động craker

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/03/2014 (05:13)
JG Summit Philippines báo cáo trì hoãn hoạt động nap-ta cracker của họ - cracker đầu tiên tại Philippines, theo thông tin báo trí. Cracker này hiện đã được dự kiến đi vào hoạt động trong thang 4 năm 2014.

Cracker này được xây dựng tại thành phố Batangas và có thể sản xuất 320,000 tấn etylen/năm và 190,000 tấn propylene/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập