Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

JX Nippon Nhật Bản công bố giá hợp đồng PX tháng Bảy

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/06/2016 (04:34)
Theo nguồn tin thị trường, JX Nippon Oild & Energy Nhật Bản đã công bố Giá Hợp đồng PX Châu Á (ACP) tháng Bảy với mức tăng USD70/tấn so với giá công bố của tháng Sáu lên USD850/tấn.

Theo các doanh nghiệp tại Châu Á, giá chốt hợp đồng PX Châu Á ở mức USD710/tấn vào tháng Hai, USD725/tấn vào tháng Ba, USD795/tấn vào tháng Tư, trong khi đó, không có giá chốt được ghi nhận vào tháng Sáu.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập