Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

JX Nippon Nhật Bản chốt hợp đồng benzene tháng Tư

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/04/2017 (05:45)
Theo nguồn tin thị trường, JX Nippon Oil & Energy Nhật Bản đã chốt hợp đồng benzene tháng Tư tại châu Á với giá giảm USD185/tấn so với giá chốt hợp đồng tháng Ba xuống còn USD795/tấn CFR.

Ban đầu, họ chào hợp đồng benzene tháng Tư ở mức USD820/tấn CFR Châu Á.

Trong khi đó, giá benzene giao ngay tại Châu Á lần gần đây nhất được chốt ở mức USD810/tấn trên cơ sở FOB Hàn Quốc, tăng USD80/tấn so với một tuần trước, giảm USD105/tấn so với đầu tháng ba.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập