Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

JX Nippon Nhật Bản chốt hợp đồng benzene

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/10/2016 (06:35)
Theo nguồn tin thị trường, JX Nippon Oil & Energy Nhật Bản đã chốt hợp đồng benzene tháng Mười Một tại Châu Á với giá tăng USD20/tấn so với giá chốt tháng Mười lên USD650/tấn CFR.

Ban đầu, hợp đồng benzene được chào ở mức giá USD665/tấn CFR Châu Á.

Tại Châu Á, giá benzene giao ngay ở khoảng USD645/tấn trên cơ sở FOB Hàn Quốc, giảm USD5-10/tấn so với một tuần trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập