Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

JX Nippon Nhật Bản hoãn khởi động lại nhà máy tách nguyên liệu tại Kawasaki

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/09/2016 (06:55)
Theo nguồn tin thị trường, JX Nippon Oil & Energy Nhật Bản đã hoãn khởi động lại nhà máy tách nguyên liệu naphtha đặt tại Kawasaki sang ngày mồng 1 tháng Mười. Lí do hoãn kế hoạch vẫn chưa rõ.

Công ty đã đóng cửa nhà máy này vào ngày 2 tháng Tám để bảo dưỡng thường niên và có kế hoạch khởi động lại vào thứ Tư.

Nhà máy tách nguyên liệu có công suất 404,000 tấn ethylene/năm và 260,000 tấn propylene/năm
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập