Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Japan’s JX Nippon settles its February benzene contract

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/02/2016 (05:42)
Japan’s JX Nippon Oil & Energy has settled its February benzene contract at $550/ton CFR Asia, down $20/ton from its initial nomination for the month, according to market sources. JX Nippon Oil & Energy’s January settlement had been reported at $570/ton with the same terms.

In Asia, spot benzene prices are reported at around $540/ton on an FOB South Korea basis, down around $15/ton from a week earlier.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập