Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Khách hàng Việt Nam phản kháng giá PP cao hơn

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/07/2014 (06:07)
Tại thị trường nhập khẩu Việt Nam, các doanh nghiệp báo cáo rằng khách hàng đang phản kháng mạnh với mức giá PP mới vì mức giá cho dòng hàng này dịch chuyển cao hơn do chi phí sản xuất gia tăng.

Một nhà phân phối báo cáo rằng họ không bị áp lực bán hàng do nhà cung cấp chỉ có một số lượng hàng nhỏ giao cho họ. Nhà phân phối này nói “Chúng tôi đang cố nâng giá lên do không bị áp lực. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng khách hàng tại Việt Nam vẫn chưa thể chấp nhận mức giá cao hơn.” Nhà phân phối này đang chào hàng PP raffia và injection nguồn Ấn Độ ở mức $1580/tấn CIF, cơ sở tiền mặt.

Một doanh nghiệp sản xuất túi đựng báo cáo nhận giá chào cho hàng raffia ở mức $1570/tấn cho nguồn hàng Trung Đông và $1580/tấn cho nguồn hàng Ấn Độ. “Chúng tôi sẽ không mua hàng Ấn Độ vì chúng tôi cảm thấy mức giá này quá cao. Chúng tôi cũng không vội mua vào vì vẫn còn đủ hàng để đáp ứng sản xuất.”

Một nhà sản xuất bao bì cũng báo cáo nhận giá chào cho hàng PP raffia nguồn Trung Đông ở mức $1560/tấn CIF “Chúng tôi đang tham khảo giá trước khi mua vào. Chúng tôi cho rằng chúng tôi sẽ không lấy được giá dưới mức $1550/tấn. Nguồn hàng Saudi hiện cạnh tranh hơn so với các nguồn hàng khác. Chúng tôi cho rằng mức giá sẽ không thể tăng lên trong thời gian tới do giá dầu thô đang suy giảm trong khi khách hàng đang phản kháng mạnh với mức giá cao hơn.”

Tại Việt Nam, giá PP nhập khẩu hiện đang được báo cáo ở mức $1560-1670/tấn CIF Việt Nam, cơ sở tiền mặt cho hàng raffia và $1570-1670/tấn cho hàng PP injection.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập