Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Khách hàng: giá PVC than cạnh tranh hơn tại ĐNA

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/05/2014 (06:02)
Người mua tại Đông Nam Á báo cáo nhận giá chào cho dòng hàng PVC than Trung Quốc ở mức rất cạnh tranh trong tuần này, và một số khách hàng cho biết họ có thể sẽ mua dòng hàng này để thay thế cho hàng PVC etylen.

Một doanh nghiệp sản xuất ống nhựa tại Malaysia báo cáo nhận giá chào cho dòng hàng PVC etylen Trung Quốc ở mức $1030-1040/tấn và $970-975/tấn cho PVC than, CIF cơ sở tiền mặt. Khách hàng này nói “Khoảng cách giá giữa dòng hàng PVC etylen và PVC than hiện rộng hơn so với tháng trước và đã làm cho dòng hàng PVC than thu hút được thị trường hơn. Chúng tôi dự kiến sẽ mua hàng PVC than để đáp ứng sản xuất do khách hàng của chúng tôi không chấp nhận giá sản phẩm cuối cao hơn trong khi chúng tôi cũng phải bảo vệ doanh thu của mình.”

Một nhà phân phối vẫn đang chào hàng cuối tháng 5 cho dòng hàng Hàn Quốc ở mức thấp hơn so với giá tháng 6, $1020-1030/tấn CIF và họ đã nâng giá PVC than Trung Quốc lên $10/tấn đạt $960/tấn CIF “Nhu cầu thị trường trong thời gian này không tốt lắm và chúng tôi cho rằng đây là do khách hàng phản kháng mạnh với mức giá cao.”

Giá chào cho dòng hàng PVC được báo cáo trong phạm vi giá của tuần trước $955-975/tấn CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt trong khi giá PVC etylen đã tăng $60/tấn ở phạm vi cao đạt $1020-1100/tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập