Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Không có giao dịch dầu thô trên Sàn NYMEX do thị trường nghỉ lễ Ngày Tưởng Niệm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/05/2017 (04:57)
Không có giao dịch dầu thô trên Sàn NYMEX vào thứ Hai ngày 29 tháng Năm do thị trường nghỉ lễ Ngày Tưởng Niệm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập