Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Không có hợp đồng dầu thô tương lai được chốt trên Sàn NYMEX do Ngày Lao Động

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/09/2016 (06:16)
Không có hợp đồng dầu thô tương lai được chốt trên Sàn Giao dịch NYMEX vào thứ Hai ngày 5 tháng Chín do nghỉ lễ Ngày Lao Động.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập