Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Khoảng cách giá giữa ABS và HIPS giảm ở Đông Nam Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/12/2015 (03:02)
Dữ liệu từ chỉ số giá ChemOrbis cho thấy rằng khoảng cách giá nhập khẩu giữa ABS và HIPS trên cơ sở CIF Đông Nam Á đã được thu hẹp trong những tuần qua, do tổn thất tương đối lớn gần đây được ghi lại trong thị trường ABS.

Theo số liệu tuần trước, khoảng cách giữa hai sản phẩm giảm khoảng $ 15/tấn so với tuần trước, với giá nhập khẩu ABS trung bình trên cơ sở CIF Đông Nam Á hiện đang cao hơn khoảng $ 60/tấn so với giá HIPS.Một đại lý của một nhà sản xuất Đài Loan nhận xét, "Khoảng cách giá nhập khẩu giữa ABS, HIPS đã bị thu hẹp do giảm chi phí butadien. Chúng tôi nghĩ rằng một số doanh nghiệp sản xuất có thể chuyển sang sử dụng ABS thay vì HIPS nếu tình trạng này tiếp tục trong thời gian dài".
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập