Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc với Trung Quốc giảm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/11/2016 (07:13)
Theo Hiệp Hội Thương Mại Quốc Tế Hàn Quốc, Hàn Quốc đã đạt thặng dư thương mại trị giá 29.9 tỉ USD với Trung Quốc trong giai đoạn tháng Một – tháng Mười năm 2016. Kết quả này cho thấy mức giảm 24% so với năm trước, lớn hơn so với mức giảm 12% của tổng xuất khẩu Hàn Quốc trong cùng kì. Thặng dư thương mại được dự báo sẽ đạt 35.7 tỉ USD vào cuối năm 2016. Hàn Quốc đã đạt thặng dư thương mại cao nhất với Trung Quốc vào năm 2013 được ghi nhận ở mức 62.8 tỉ USD.

Mức thặng dư này là do kinh tế Trung Quốc suy thoái tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đối với xuất khẩu của Hàn Quốc. Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc liên tục giảm từ mức 145.8 tỉ USD trong năm 2013 xuống còn 137.1 tỉ USD trong năm 2015 và cuối cùng là xuống 100.6 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2016.

Đợt sụt giảm này có thể được nhận thấy rõ trong xuất khẩu polymer Hàn Quốc sang Trung Quốc. Theo Thống Kê Nhập Khẩu ChemOrbis, xuất khẩu polymer Hàn Quốc sang Trung Quốc giảm liên tiếp kể từ năm 2014. Trong năm 2014, mức giảm là 7.7% so với năm trước xuống còn khoảng 2.7 triệu tấn. Trong năm 2015, mức giảm là 4.37% xuống còn khoảng 2.6 triệu tấn trong khi đó, xuất khẩu polymer từ Hàn Quốc sang Trung Quốc giảm 6.47% xuống còn 1.8 triệu tấn trong ba quý đầu năm 2016 so với năm trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập