Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Kinh tế Singapore tăng trưởng 2.2% trong Quý 2

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/07/2016 (08:27)
Theo truyền thông, Bộ Thương Mại và Công Nghiệp (MTI) nước này cho biết kinh tế Singapore trong quý hai của năm nay tăng trưởng 2.2% so với năm trước do được hỗ trợ bởi sản lượng tăng trong lĩnh vực sản xuất hóa sinh và nhóm hàng điện tử.

Tăng trường GDP của Singapore trong Quý hai cao hơn mức tăng 2.1% của quý một. MTI cho biết tăng trưởng GDP trong quý này cao hơn quý trước 0.2%.

Lĩnh vực sản xuất trong quý hai tăng trưởng 0.8% so với năm trước, trong khi đó lĩnh vực sản xuất trong quý một giảm 0.5%.

So với quý trước, lĩnh vực sản xuất hóa sinh và hàng điện tử có mức tăng trưởng thường niên là 0.3% sau khi đã tăng 18.4% trong quý một.

Lĩnh vực xây dựng trong quý hai tăng trưởng 2.7% so với năm trước, trong khi mức tăng của quý một là 4.5%.

Ngành công nghiệp dịch vụ trong quý hai tăng trưởng 1.7% so với năm trước, bằng với mức tăng của quý một.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập