Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Lợi nhuận của Reliance Ấn Độ trong quý 1 vượt dự báo

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/07/2017 (08:33)
Theo thông báo trên website công ty, lợi nhuận ròng đơn lẻ của Reliance Industries Ấn Độ đã tăng gần 9% so với năm trước lên 81.96 tỉ INR (1.27 tỉ USD) trong quý một của năm 2017 kết thúc vào 30 tháng Sáu và vượt dự báo mức lợi nhuận ròng 79.93 tỉ INR (1.24 tỉ USD0 theo dự báo của của các chuyên gia phân tích.

Lợi nhuận ròng đơn lẻ của công ty là lợi nhuận chỉ sinh ra từ lọc dầu, hóa dầu và kinh doanh thăm dò dầu khí.

Kết quả kinh doanh cải thiện chủ yếu là do lợi nhuận mảng lọc hóa dầu của công ty tăng.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập