Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Một nhà sản xuất ĐNA khác thông báo giá PP, PE tháng 1

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/12/2014 (03:50)
Sau khi một nhà sản xuất Đông Nam Á dẫn đầu giảm giá mạnh cho các lô hàng tháng 1 thì một nhà sản xuất khác trong khu vực cũng thông báo giá PP và PE tháng tới với mức giảm $180/tấn cho tất cả các mặt hàng.

Nhà sản xuất hiện đang chào PP block copolymer ở mức $1390/tấn, PP random copolymer ở mức $1400/tấn, homo-PP injection ở mức $1280/tấn, LDPE film ở mức $1320/tấn, LDPE injection ở mức $1360/tấn, và LDPE coating ở mức $1370/tấn, CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập