Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Mùa mưa bắt đầu tại Ấn Độ sau khi muộn ba tuần

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/07/2014 (05:07)
Mùa mưa hàng năm tại Ấn Độ đã chính thức bắt đầu sau khi bị muộn mất ba tuần, theo thông tin truyền thông. Mumbai đã bắt đầu mưa lớn vào ngày 2 tháng 7 và nhận định sẽ kéo tới thủ đô New Delhi ngày 3 tháng 7. Mùa mưa thường bắt đầu tại Ấn Độ vào ngày 10 tháng 6.

Do mùa mưa tới muộn nên các doanh nghiệp tại Ấn Độ đang báo cáo rằng nhu cầu mua PVC tốt hơn so với nhận định trong một vài tuần qua. Một doanh nghiệp trong ngành đóng gói báo cáo “Nhu cầu cho sản phẩm cuối của chúng tôi vẫn khá tốt do mùa mưa năm nay tới muộn.”
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập